President Uhuru Kenyatta and Deputy President William Ruto at Jomo Kenyatta International Airport. February 19, 2014 DPPs

President Uhuru Kenyatta and Deputy President William Ruto at Jomo Kenyatta International Airport. February 19, 2014 DPPs

President Uhuru Kenyatta and Deputy President William Ruto at Jomo Kenyatta International Airport before the Head of State left for a one day visit to Uganda. February 19, 2014 Photo by Jacob Munyao DPPS

President-Uhuru-Kenyatta-and-Deputy-President-William-Ruto

The-President-and-Deputy-President